ข่าวและโปรโมชั่น

Special Treatment Package : Silver Package

Special Treatment Package: 

Silver Package :

  • ขูดหินปูน 
  • เกลารากฟัน
  • ขัดและทำความสะอาดฟันทั้งปาก
  • เคลือบฟลูออไรด์

ราคา?

     2,000 บาท

ใช้เวลา

      60 นาที