ทันตแพทย์

ทพญ. ชนาศรี บรรเจิดเชิดชู

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. ชนาศรี บรรเจิดเชิดชู

artdental studio
Day Working hours
จันทร์ 10:00 - 14:00
พุธ 10:00 - 14:00
ศุกร์ 10:00 - 14:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิทยาเอนโดดอนต์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย (Thai Board) สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน (สาขาวิทยาเอนโดดอนต์)
  • Certificate of Fellowship in Endodontics, Loma Linda University, California USA

ความชำนาญพิเศษ:
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)