ทันตแพทย์

ทพญ.สุภานันท์ สุวรรณธรรมา

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ.สุภานันท์ สุวรรณธรรมา

artdental studio
Day Working hours
ศุกร์ 10:00 - 15:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์