ทันตแพทย์

ทพญ. ปวิญญา มานูจำ

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. ปวิญญา มานุจำ

artdental studio
Day Working hours
อังคาร 10:00 - 13:00
พุธ 15:00 - 20:00
พฤหัสบดี 10:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การ แพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมหัตถการ
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟัน