ทันตแพทย์

ทพ.อนุพงษ์ ลีลาปิยมิตร

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพ.อนุพงษ์ ลีลาปิยมิตร

artdental studio
Day Working hours
อังคาร 10:00 - 15:00
เสาร์ 10:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/li>
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมทั่วไป