ทันตแพทย์

ทพญ. ปานรดา ทองบริสุทธิ์

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. ปานรดา ทองบริสุทธิ์

artdental studio
Day Working hours
อาทิตย์, จันทร์ 10:00 - 20:00
อังคาร, พฤหัสบดี 10:00 - 20:00
ศุกร์ 10:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate in Advanced Prosthodontics Preceptor Program, University of California, Los Angeles School of Dentistry, California - USA
  • Certificate in Advanced Implantology, University of California, Los Angeles School of Dentistry, California - USA
การทดลองและงานวิจัย
  • ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "The Comparison of Implant stability between Two Implant Surfaces Using Resonance Frequency AnalysisMeasurement: Randomized Controlled Trial." ในงาน ITI Congress South East Asia ประจำปี 2013
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมการบูรณะฟัน  พัฒนาการเด็ก และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม