ทันตแพทย์

ทพ. สารสิน สารคุณ

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพ.สารสิน สารคุณ

artdental studio
Day Working hours
เสาร์ 10:00 - 12:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
ผลงานในด้านการทำงาน:
  • อาจารย์พิเศษด้านทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมการบูรณะฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม