ทันตแพทย์

ทพญ. ธีรธิดา สัมปาทานุกุล

 

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ. ธีรธิดา สัมปาทานุกุล 

artdental studio
Day Working hours
ศุกร์ 13:00 - 20:00
   
ประวัติการศึกษา:
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม