ทันตแพทย์

ทพ.เพ็ชร อุ่นแพทย์

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพ.เพ็ชร อุ่นแพทย์

artdental studio
Day Working hours
จันทร์ 10:00 - 18:00
พุธ 10:00 - 16:00
ศุกร์ 10:00 - 18:00
ประวัติการศึกษา:
  •  
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล
  • Certificate in Advanced Dental Education Program in Implant Dentistry, Loma Linda University, Califonia USA
  • Master of Science in Implant Dentistry, Loma Linda University, California USA
  • Associate fellow, The  American Academy of Implant Dentistry
ผลงานในด้านการทำงาน
  • อาจารย์พิเศษ ประจำสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม ระดับวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในงานประชุมทันตแพทย์ต่างๆ
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม
  • ทันตกรรมปริทันต์และศัลยกรรมปริทันต์