ทันตแพทย์

ทพญ.พัชชา วรรณจารุรัตน์

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ.พัชชา วรรณจารุรัตน์

artdental studio
Day Working hours
เสาร์ 14:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊ก ซิลโลเฟเชี่ยล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร Advanced Implantology USC, USA
ความชำนาญพิเศษ:
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า ทันตกรรมรากเทียม