ทันตแพทย์

ทพญ.ปานรดา ทองบริสุทธิ์

Dr. Nichanun Kotewongsa ทพญ.ปานรดา ทองบริสุทธิ์

artdental studio
Day Working hours
จันทร์, อังคาร, พฤหัส, อาทิตย์ 10:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา:
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง UCLA School of Dentistry ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
การทดลองและงานวิจัย
  • ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 จากการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "The Comparison of Implant stability between Two Implant Surfaces Using Resonance Frequency AnalysisMeasurement: Randomized Controlled Trial." ในงาน ITI Congress South East Asia ประจำปี 2013
ความชำนาญพิเศษ:
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม